Wrzesień 23 2019 17:13:32
Nawigacja
map: D29-10 + TWK

Donate PayPal

IMPORTANT
Like KGridTrainz

D29-10 + TWK

[PL] D29-10 + Templiński Węzeł Kolejowy to zapewne jedna z dłuższych i lepszych map, które obecnie są dostępne do symulatora Trainz. Mapa posiada ponad 135 kilometrów dwutorowej linii zelektryfikowanej numer 10, oraz około 70 kilometrów innych linii, łącznic, bocznic (zwłaszcza w obrębie Templińskiego Węzła Kolejowego). Wykorzystanie fenomenalnych dodatków, w większości polskich autorów, pozwoliło na osiągnięcie jeszcze większego realizmu gry.

Mapa posiada pełną konfigurację semaforów, przejazdów kolejowych oraz SHP - w związku z czym warto do przejażdżki wykorzystać tabor ADHD (lista zalecanych pojazdów w osobnym dziale - link poniżej).

Mapa budowana jest od 12 stycznia 2014 roku - obecnie (stan na 10.01.2016) spędziłem przy niej ponad 2000 godzin, a to zapewne nie koniec. Wszystkie aktualne poczynania można śledzić na forum Auranu.

Zielonej!

[ENG] D29-10 + Templiński Junction Railway is probably one of the longer and better maps that are currently available to the simulator Trainz. Map has over 135 km of double-track electrified line number 10, and approximately 70 km of other lines, switchboards, siding (particularly within Templińskiego Railway Junction). The use of additives phenomenal, most Polish authors made it possible to achieve even more realism to the game. Map has a full configuration semaphores, level crossings, and SHP (Automatical Trains Brake) - and therefore worth the ride utilize fleet of ADHD (list of recommended vehicles in a separate section - link below). Map is built from January 12, 2014 years - currently (as of 01/10/2016) I spent with her over 2000 hours, and it probably will not end. All current actions can be tracked online also be asked.

Have Fun!

In download/W downloadzie:
- Mapa i sesja "Semafory"/Map and session "Semaphors"
- Paczka Wsporcza/Support File - dla nowych graczy/for new gamers
- Paczka Uzupełniająca (z wersji 1.98 do 1.99)/Support Supplement Pack (from v.1.98 to v.1.99)
- Paczka z zależnościami do dodatków/Necessary dependences for assets
- Wykaz Ostrzeżeń Stałych/List of Solid Warrinings
- Lista zalecanego taboru/List of recommended trains (w przygotowaniu/in progress)


If you want - You can donate KGridTrainz via PayPal. I invite!
Jeśli masz ochotę - możesz przekazać dotację dla KGridTraizn przez PayPal!

If you have a question - send me email or PM in FacebookGaleria/Gallery


If you want - You can donate KGridTrainz via PayPal. I invite!
Jeśli masz ochotę - możesz przekazać dotację dla KGridTraizn przez PayPal!

If you have a question - send me email or PM in Facebook