Październik 23 2019 04:23:06
Nawigacja
map: D29-10 + TWK

Donate PayPal

IMPORTANT
Like KGridTrainz

D29-10 + TWK - is Available!


[PL] Mapa D29-10 + Templiński Węzeł Kolejowy (wersja 1.99) jest już dostępna! Zapraszam do downloadu, gdzie oprócz samego pliku z mapą znaleźć można paczki uzupełniające, Wykaz Ostrzeżeń Stałych. Mapa zawiera sesję "Semafory" ze skonfigurowanymi przejazdami, semaforami oraz innymi podstawowymi skryptami. Celem odpowiedniego działania skryptów i semaforów proszę pobrać paczkę z niezbędnymi zależnościami do dodatków użytych w mapie.

Mapa i paczki wsporcze zostały wydane na podstawie licencji PTT Open Content.

Życzę miłej zabawy!

[ENG] Map D29-10 + Templiński Junction Station (version 1.99) is now available! I invite to the download, where in addition to the map file can be found supplementary packages. The map contains the session "semaphore" with configured crossing, semaphores, and other basic scripts. To appropriate action scripts and semaphores, please download the package with the necessary dependencies to assets.

Map and support packages were issued on the basis of the Open Content License PTT.

I wish you fun!

If you want - You can donate KGridTrainz via PayPal. I invite!
Jeśli masz ochotę - możesz przekazać dotację dla KGridTraizn przez PayPal!